שיפוץ תחנת הסעת ילדים

מועצת מטה יהודה • כניסות

לשרית עוזרי , שמעון בוסקילה מועצה אזורית מטה יהודה .  מודה לכם על טיפולכם המהיר והיעיל לפנייתי לשיקום תחנת הסעת הילדים אשר ניזוקה בשריפה הגדול ביישוב . אבי פליישמן קיבוץ הראל