קישורים:מרטין נימלר10? 15? 20 אלף?מה זה משנה, מעט מדי הגיעורבים מדי יגורשועם של נר ...

ליאור גורפינקל • 25/2/2018 כניסות

10? 15? 20 אלף?
מה זה משנה, מעט מדי הגיעו
רבים מדי יגורשו
עם של נרדפים אסור לו לרדוף ולגרש


לא השמעתי את קולי מרטין נימלר / תרגום: מאיר זוהר תחילה הם באו ולקחו את הקומוניסטים –

ולא השמעתי את קולי,

מפני שלא הייתי קומוניסט;

 

ואז הם באו ולקחו את הסוציאליסטים –

ולא השמעתי את קולי,

מפני שלא הייתי סוציאליסט;

 

ואז הם באו ולקחו את חברי האיגוד המקצועי –

ולא השמעתי את קולי,

מפני שלא הייתי חבר האיגוד המקצועי;

 

ואז הם באו ולקחו את היהודים –

ולא השמעתי את קולי,

מפני שלא הייתי יהודי;

 

ואז הם באו ולקחו אותי –

וכבר לא נותר אדם,

לדבר בעדי. 


20180224 20092720180224 20122620180224 201633