לקראת דיון נוסף על התבע

ליאור גורפינקל • 19/12/2017 כניסות

שלום מרקי ועוזי
לקראת שיחת הקיבוץ בנושא התבע
אשמח מאוד אם יצורף לדיון החומר הבא:
1. נספחי התנועה/דרכים שהוצאות בתכניות הישנות (לא טיוטות קודמות בהצעה הנוכחית).
2. הערות לתיקונים שהועלו בדיונים הקודמים מול הועדה המחוזית לתכנון ובניה.

אני מאמין שחומר זה יכול לסייע ולשפר את הדיון הציבורי וההחלטות שינבעו מכך.

רק טוב
ליאור

הודעות בנושא זה