גינה שטיין-שרף: ליווי ותמיכה במצב מחלה, אובדן ואבל

עסקים בהראל • כניסות

ג'ינה שטיין-שרף
גרונטולוגית, M,A
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • טיפול פליאטיבי (תומך) בחולים ובני משפחתם
  • ליווי ותמיכה במצב מחלה, אובדן ואבל
  • ייעוץ גרונטולוגי למשפחות וצוותים
  • הערכה גריאטרית כוללנית
  • ניהול טיפול (Case Managment) רב-תחומי
  • ליווי ותמיכה בניצולי שואה ובני משפחתם

קישורים

i