יום למידה "קהילה מתנדבת - קיבוצניקים עם החברה" בחצרים 17/1

זאב זמיר • 12/1/2018 כניסות

 לכל המעוניינת/מעוניין מוזמנים להירשם. זה מתקיים בשבוע הקרוב


שׂהם עדי
רכזת מעורבות חברתית
קיבוץ מעגן מיכאל
052-8545094

יום למידה חצרים