תודות

אייל רותם • 24/12/2018 כניסות

תודה לכל מי שטרח ועזר ותרם מזמנו ובעיקר מליבו לארגן הלוית אבי, קזיק רותם, היום בהראל. תודה למנחמים, וגם למי שלא, שאפשרתם מנוחה בבית העלמין הקסום בהראל. מקום שבו חיים בגן עדן.