קטעי עיתונות מהימים ההם

סאמדיי • כניסות

פלאי בריכת השחיה

העזיבה ב 1978

tnzIh.jpg

tnmSBtnzIh