כיצד הצטרפו חברי קיבוץ הראל לפלמ"ח

סויסה בני • 19/11/2014 כניסות