ממלאי תפקידים קיבוץ הראל

מקומון • 27/10/2014 כניסות

שם

תפקיד

טלפון

אימייל

מרקי לוי

יו''ר הנהלת הקיבוץ

052-420-4716

marketo1948@gmail.com

עוזי הניג

מנכ''ל

054-200-1306

uzihenig@gmail.com

מריו קשטן

חבר הנהלה

050-752-6710

mariokasztan@walla.com

יפעת מושקין

חברת הנהלה

050-754-2117

yifat.mushkin@brainlab.com

זאב זמיר

חבר הנהלה

054-336-8434

zamirzeev@yahoo.com

אברהם פליישמן

חבר הנהלה, נציג במועצה

050-561-7783

avi_f@kibbutzharel.co.il

ניסים צ'אצ'י

חבר הנהלה

054-333-7447

rlaureys@hotmail.com

ליאור אליאסף-גורפינקל

מנהל מערכת חינוך

050-752-6705

liorgurfinkel@gmail.com

אביבה וויסגל

רכזת תרבות

050-792-6651

weisgal.aviva@gmail.com

עפרה זריבץ'

מזכירות הקיבוץ, רכזת אתר הקיבוץ

02-9902880

mazkira.harel@gmail.com

פבי פליישמן

רכזת בריאות

050-752-6707

fabiharel@walla.co.il

יונתן שטיין

רכז אחזקה

050-696-2184

ahzaka.harel@gmail.com

שלום נתן

מנהל חשבונות ראשי

050-752-6702

kibhar@kibbutzharel.co.il

שרי סובלמן ימין

מקשרת בנים

050-752-6722

sarisobelman@walla.com

אמיר אדלר

רכז ועדת קליטה

052-564-9198

adleramir@gmail.com

אלון שביט

רב"ש

050-574-3391

alonbentzion@gmail.com

אפרת אליאסף- גורפינקל

יו״ר ועדת ביקורת

050-724-8349

efrateliasaf@gmail.com