קישור למאמר מוושינגטון פוסט

אביבה ויסגל • כניסות

https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/09/19/what-trump-gets-right-about-cutting-funding-to-palestinian-kids/?utm_term=.957453bbe1df