תב"ע הראל

עוזי הניג • 20/12/2017 כניסות

ליאור שלום

בשבוע הבא תתקיים התייעצות נוספת של המתכננים לדיון בהערותיה של מיכל, מהנדסת הוועדה המקומית. לאחר ההתייעצות נפרסם את החומרים המבוקשים. 

בברכה

עוזי

הודעות בנושא זה