"בין החיות, יש אנשים שראויים לשם 'אדם'": גיבור גטו ורשה יובא למנוחות

זאב זמיר • 25/12/2018 כניסותגיבור גטו ורשה איש זכויות האדם מובא למנוחות קטעים מההלוויה בקבוץ הראל ומאמר מהעיתון "מעריב".
ניהל את הטכס גיבור זכויות האדם בהווה הרב אריק אשרמן.