הנופלים

Assi Zak • כניסות

הנופלים חברי חטיבת פלמ"ח הראל

חברי הגרעינים המייסדים של הראל שנפלו בקרבות מלחמת השחרור, עוד טרם עליית הקיבוץ לקרקע.
מצבה עם שמותיהם נמצאת ביער המגינים ליד מצפה הראל.

שם פרטי שם משפחהנפל שנהקיבוץ הכשרה
חנוךנבנהויז 21.5.47 תש"ז תש"ז
נתן צייכנר 10.1.48 תש"ח עין שמר
מיכאל אילברג 31.3.48 תש"ח נגבה
דוד חקלאי31.3.48 תש"ח עין שמר
אורי קוסטקובסקי 10.5.48 תש"ח עין שמר
אליעזר

שמוקלר 8

11.5.48

תש"ח

נגבה

עידן

הורביץ

15.5.48

תש"ח

נגבה

דני

אוסטרובסקי

20.5.48

תש"ח

דליה

חיים

רוטנברג

20.5.48

תש"ח

שער העמקים

משה

חרש

31.5.48

תש"ח

עין שמר

יצחק

שמואלי

3.6.48

תש"ח

דליה

אברהם

שמעונוביץ

3.6.48

תש"ח

נגבה

פנחס

מאיר

7.6.48

תש"ח

דליה

עדני

פיש

28.7.48

תש"ח

נגבה

יאיר

לאפר

4.8.48

תש"ח

נגבה

משה

חיוני

19.4.49

תש"ט

נגבה

​​


הנופלים תושבי הראל ביום נפילתם, מתוך אתר "יזכור" של משרד הביטחון.