lior, הבדואים צריכים אותך בקלפי

ליאור גורפינקל • כניסותבכפרים הבדואים הלא מוכרים בנגב מתגוררים כ-50,000 בעלי זכות הצבעה ללא קלפי קרובה, ללא תשתית של תחבורה ציבורית ובלי רכב פרטי. רבים מהתושבים רוצים להצביע, אבל אין להם איך. במועד אפריל של הבחירות, הסענו בזכות התרומה שלך ושל עוד מאות פעילים כ-4,000 מצביעים בנגב לקלפי. הפעם, בזכות נהגות מתנדבות נפלאות ושיכלול של המערך, נוכל להסיע כמעט פי ארבע.

אבל כדי שנצליח, אנחנו זקוקים לך - אני מזמינה אותך לקחת חלק בפעולה הכי משמעותית שהקהילה שלנו יכולה לעשות לקראת הבחירות:

הליכוד עתר לועדת הבחירות כדי לעצור את יוזמת ההסעות שלנו לקלפי, אבל אני מקווה מאוד שכמו בסבב אפריל של הבחירות, עתירת הליכוד תדחה. ובינתיים אנחנו ממשיכים בהכנות בכל המרץ, כך שביום הבחירות נצליח להסיע עד כ-15,000 אזרחים בדואים מהכפרים הלא מוכרים לקלפי ולאפשר להם לממש את זכותם הדמוקרטית ולהצביע.

עלות היוזמה כולה היא 85,000 ש״ח, כולל רכזי שטח, 40 מיניבוסים ומערך טכנולוגי שיחבר בין המצביעים לבין הנהגים והנהגות. אחרי הניסיון שצברנו בבחירות אפריל, הוספנו גם נהגות מתנדבות, שיאפשרו גם לנשים להגיע לקלפי, מבלי לעלות לרכב עם גבר זר. כל תרומה קטנה תעזור לנו להביא יותר מצביעים לקלפי. תצטרפ/י אלינו?

בתגובה שהגשנו לעתירה של הליכוד, כתבנו שהניסיון לעצור את ההסעות הוא עוד ניסיון למנוע מהאזרחים הערבים להצביע. מול ההסתה ודיכוי ההצבעה, הקהילה שלנו מושיטה יד בסולידריות לאזרחים הבדואים בנגב וקוראת בקול ברור: אנחנו סופרים את הקול שלכם.

בהערכה עצומה על כל הפעילות שלך,

רלוקה וכל צוות זזים - מעין, אלי, לביבה, הלי, קרני, בנג׳י, טל ואורנת

 

לקריאה נוספת:

הליכוד עתרה לוועדת הבחירות נגד ארגון זזים / טל שניידר, גלובס 5.9.19
https://act.zazim.org.il/go/5220?t=6&akid=4907%2E51791%2EYiulli

הפעם באמת: הערבים נעים לקלפיות, עמותות השמאל מסיעות אותם / אורן זיו, שיחה מקומית 4.4.19
https://act.zazim.org.il/go/3933?t=8&akid=4907%2E51791%2EYiulli

זזים היא תנועה אזרחית של למעלה מ-135,000 פעילות ופעילים שיוזמים קמפיינים בנושאים בוערים כדי לקדם שוויון, שלום, זכויות אדם וצדק חברתי.


--
יחדיו זה יותר