התפקדות למרצ - השתתפות בקביעת זהות היו"ר וחברות/חברי הכנסת של המפל. /

זאב זמיר • 9/1/2018 כניסות

 פניה של ח"כ אילן גילאון:-
אני מתמודד על ראשות מרצ ואני צריך 

אתכם איתי

אני מתמודד על ראשות מרצ ואני צריך אתכם איתי

אני מתמודד על ראשות מרצ ואני צריך אתכם איתי בבחירות שיהיו ב-22.3. 
קודם ניקח את מרצ ואז נשנה את המדינה.

שלכם,
אילן

Copyright © 2018 MK Ilan Gilon, All rights reserved.
Fans who subscribed to the mailing list

Our mailing address is:

MK Ilan Gilon
Twerski 2
Tel Aviv 6721003
Israel

Add us to your address book