הפצ"ר באירוע לזכר "הקצין שלא בגד": "ממרחק הזמן, בעולם המשפט שלנו, היריות עליהן הורה אותו בית דין שדה, עודן מהדהדות".

זאב זמיר • כניסות

פרשת הוצאתו להורג של סרן מאיר טוביאנסקי ז"ל, אמר תא"ל אפק, היא אירוע שהזמן לא הקהה.

זו הייתה הפרשה המשפטית המשמעותית ביותר במלחמת העצמאות, וגם בחלוף כמעט שבעה עשורים, היא עודנה אחת הפרשיות המשפטיות החשובות ביותר בתולדות צה"ל ומדינת ישראל, ותרומתה לעיצוב דמותו של המשפט בצה"ל ניכרת עד היום.

פרשת טוביאנסקי היא אירוע מכונן בימי הפרקליטות הצבאית, הן בהשפעתה על המשפט הצבאי והן ביחס לתפקידו ומעמדו של הפצ"ר.

דברי הפצ"ר המלאים שנאמרו בערב העיון כפי שפורסמו ב- israeldefense

קישור לקטע וידאו לברי יו"ר הקבוץ מרקי לוי לנוכחים באירוע