חוסר תשובה לפניותי בעניין פרוטוקול שיחה 7/17

ליאור גורפינקל • 6/12/2017 כניסות

שלום מרקי ועוזי.
ב19/11/2017 התקיימה שיחת קיבוץ- על הפרק הארכת הכהונה של ההנהלה בשנה נוספת.
בעדכונים שנמסרו לשיחה בטרם הדיון הועלה עניין התב"ע. נמסר כי לאחר התייחסות להערות החברים/ות מועבר הנושא לטיפול הועדה המקומית.
בפרוטוקול השיחה לא מופיעים העדכונים שנמסרו בשיחה.

לאחר השיחה שלחתי לך ולעוזי שני מיילים ובהם השאלה כיצד התייחסו בטיוטא שמוגשת לוועדה המקומית לגבי כיכר הכניסה, מגרשי החנייה הצמודים לה ולכביש המחבר ממנה בסמוך לבתי השכונה הדרומית  אל הבתים החדשים המתוכננים.

כתבתי אליכם והסברתי שאני פועל בדרך זו כדי שלא לייצר להט מיותר.

עד כה לא קיבלה תשובה.

לכן שאלותי:
1. איזו טיוטא הוגשה לעיון הועדה המקומית?
2. האם זו טיוטא מס' 8, טיוטא מס' 9 או טיוטא חדשה.
3. אלו שינויים מהותיים הוכנסו בטיוטא שהוגשה המקומית.
4. איך ומתי תפורסם ברבים הטיוטא שהוגשה לועדה המקומית.

מאחר ואני פונה אליכם בפומבי, מצפה שהתשובה תינתן בפומבי.


רק טוב.
ליאור