מועצת מטה יהודה

שותפות גורל ושותפות ייעוד - מסע לפולין למבוגרים23/5/2017
שותפות גורל ושותפות ייעוד - מסע לפולין למבוגרים

שליחות בגרמניה9/5/2017
שליחות בגרמניה