קריאה אישית להנהלה

ליאור גורפינקל • 14/3/2018 כניסות

חברי הנהלה יקרים
הציבור ההומניסטי בישראל נמצא בעיצומה של מערכה למען מבקשות המקלט ומניעת גירושן לאפריקה.


ברחבי התנועה הקיבוצית פעילות חברות רבות וישנן גם יוזמות קיבוציות.

ניר מאיר מזכל התנועה אף הוא הצטרף בקריאה לקיבוצים לגלות שותפות במערכה.

בשל ההחלטה שנושאים "פוליטיים" יועברו לערוץ הפרטי שנפתח עבורי לא הגיעה הקריאה לכלל הציבור.

הגיעה אלי פניה מפורום קיבוצים למען מבקשי המקלט אותו מרכז אבי עופר ממענית לנסות לשכנע את ההנהלה ליזום מפגש עם חברות מהקיבוץ ונציגות מהפורום כדי לבדוק מעורבות של הראל
בין ציבורית-רשמית בין פרטית.

אשמח אם תצא קריאה כזו מטעם ההנהלה.


דרך אגב 
כל שנכתב מתכוון  לא/נשים.

רק טוב
ליאור