איכות הסביבה שלנו

מקומון • 27/8/2014 כניסות

לאן לפנות את הזבל?

סוג פסולת הסברמיקום בקיבוץ או מחוץ לקיבוץ
אשפהפסולת ביתית רגילה, שאריות מזון פינת חי, חניה חנן
פלסטיקבקבוקי פלססטיק ומיכלים אחרים עשויים מפלסטיק פינת חי
ניירעתיונם, אריזות נייר ונייר אחר פינת חי, חניה חנן
קרטוניםקרטיונים גדולים, קרטוניה ליד המשתלה
גזם מהגינות ספריית ילדים, בוטיק פשפש, חניה חנן
פסולת ביתית מוצקה. פריטים גדולים, כגון רהיטים, מזרונים ישנים מכולה ממול המוסך
בניין פסולת שנאספת בזמן שיפוץ מבנה מטמנת נען, כביש 44, שמאלה אחרי בית עוזיאל

h1h2