הזמנה לאירוע 70 שנה לפרשת טובינסקי שיתקיים בקבוץ הראל.

זאב זמיר • 10/9/2018 כניסות