❗חשוב שתדעו

ליאור גורפינקל • 10/7/2018 כניסות


הודעה שהועברה
מאת: איריס האן <irish@spni.org.il>
תאריך: 10 ביולי 2018 בשעה 7:44
נושא: ❗חשוב שתדעו
אל: ‫liorgurfinkel@gmail.com


View this email in your browser

  1.  החברה להגנת הטבע בעד מעבר מהיר ובטוח של המשק הישראלי לאנרגית גז טבעי, במקום פחם ודלקים מזהמים, שהשימוש בהם עולה בחיי אדם.
  2. החברה להגנת הטבע מתנגדת למתקן טיפול צף, ברגולציה מופחתת בעומק הים – ומעדיפה אסדה מפוקחת ומוגנת בעומק המים הטריטוריאליים של ישראל.
  3. החברה להגנת הטבע תומכת בחופש הדעה ובמאבקים הוגנים, ומגנה בכל תוקף, ניסיונות לשימוש בדיסאינפורמציה והכפשות חסרות שחר - מצד גורמים שאינם מסכימים עם עמדתה.
 
שלום לכולם,
בחודשים האחרונים מתקיים דיון ציבורי סביב הקמת אסדת הטיפול בגז הטבעי, שיופק ממאגר לווייתן, והניסיון של תושבים מקומיים, להרחיק את הטיפול בגז הטבעי מהאסדה המתוכננת לקום במרחק של כ - 10 ק"מ מהחוף, למתקן טיפול צף, במרחק של כ - 120 ק"מ מהחוף.
אתמול התפרסמה ב - YNET כתבה שכותרתה: החברה להגנת הטבע בעד הקמת האסדה בחוף דור. כתבה בעלת כותרת מגמתית, שמבוססת על חלקים שהוצאו באופן מגמתי מעמדת החברה, שהעברנו לתושבים, כחלק מהדיאלוג עימם ובעקבות בקשתם.
מאז תחילת המאבק, יש אלי ואל אנשים אחרים בחברה, פניות אישיות רבות, מצד מובילי המאבק, שאלות, ולפעמים גם אמירות קשות. במקביל, מופץ על ידם מידע חלקי וחד צדדי – המוקצן כאשר פניו לתקשורת. כדי שיהיה בידיכם המידע המלא, מצורפת בזה התייחסותנו המלאה לנושא אסדת הטיפול בגז הטבעי, המוקמת בים.  
 
להלן עמדתנו המלאה וכן שאלות ותשובות בנושא.
 
החברה להגנת הטבע סבורה כי שמירה והגנה על הים, על המערכות האקולוגיות שלו ועל ערכי הטבע שמתקיימים בו, היא חשובה, חיונית ומוצדקת, מאין כמוה. מתוך ראייה זו, וכמי שפועלת שנים רבות למען שמירה והגנה על הים, בין היתר, בנושאים של קידום שמורות ימיות, דיג ימי בר קיימא, הסדרה סביבתית של פיתוח שדות הגז הקיימים והעתידיים, התנגדות לקידוחי נפט, גם בעומק הים, ותמיכה בתכנית לאומית להתמודדות עם אירועי זיהום, מביעה החברה להגנת הטבע, הערכה לפעילות לשמירה על ערכים אלה.
  • מה החשיבות במעבר למשק אנרגיה המסובב על גז טבעי?
החברה להגנת הטבע תומכת במעבר משק האנרגיה הישראלי, להסתמכות על גז טבעי, כדלק הראשי, בהיותו בעל השפעה פחותה במידה ניכרת, על בריאות האדם ועל הסביבה, ביחס לדלקים פוסיליים אחרים, המשמשים כיום את המשק בישראל. גז טבעי פולט פחות פחמן, ביחס לשימוש בפחם ובדלקים נוזליים, יעילותו האנרגטית היא גבוהה יותר והוא מאפשר הסתמכות על מקורות אנרגיה ישראליים, ובכך תורם לעצמאות אנרגטית למדינה. מעבר המשק לגז טבעי, יפחית באופן משמעותי את זיהום האוויר, אשר פוגע בבריאות האזרחים וגורם לתמותה ולכן, המעבר לשימוש בגז הטבעי, הוא בעל אינטרס ציבורי וסביבתי, ממעלה ראשונה.
על מנת לסגור את תחנות הכוח הפחמיות בחדרה בפרט, ולצמצם את השימוש בפחם בכלל, נדרשת אמינות אספקה, אשר מחייבת מתקן יציב, בטוח ומוגן, שיוקם במהרה.
  • אז למה לא להעביר להרחיק את האסדה למים העמוקים )כלכליים)?
החברה להגנת הטבע סבורה כי העברת האסדה לעומק הים, במקום בו אין כמעט רגולציה סביבתית, וההליכים כלל אינם מפוקחים ושקופים לציבור, תהיה מהלך חסר אחריות, שכרוך בסיכון סביבתי כבד לסביבה הימית. הדבר משמעותי במיוחד, לאור העבודה כי מאגר לווייתן, ממנו מופק הגז הטבעי, הינו מאגר בקנה מידה גדול, בעל חשיבות אסטרטגית למשק הישראלי.
למעשה, המרוויחות העיקריות מהעברת האסדה לעומק הים, יהיו חברות האנרגיה, שיפעלו בהיעדר רגולציה, פיקוח ושקיפות. לדעת החברה להגנת הטבע, זו תהיה טעות, שבצידה גם מחיר סביבתי כבד.
יש לציין כי מיקומה הנוכחי של האסדה וההחלטה שמרבית הטיפול בגז, יתבצע בים, הוא פרי פעילותם של התושבים המקומיים, במסגרת הכנתה של תמ"א 37 ח', שמכוחה מוקמת האסדה כיום. במקור היה הטיפול אמור להיות במתקן חופי, בטוח ובעל מאצרות למניעת זיהום – בדומה למתקן הפעיל באשדוד.
  • אבל ישנן טענות על זיהום אוויר חמור מהאסדה שיפגע בתושבי האזור?
אנשי המקצוע של החברה להגנת הטבע, בסיוע אנשי מקצוע מארגונים נוספים (בהם גם 'אדם, טבע ודין'), בחנו, שוב, לאחרונה, את הסיכון לזיהום סביבתי ובריאותי חמור, כתוצאה מהקמת האסדה, במרחק של כ – 10 ק"מ מהחוף, ולא נמצא בסיס לחשש ממשי, המצדיק את העברת האסדה לעומק הים, על כל ההיבטים השליליים, המשתמעים מכך. 
 
ההשוואה שעושים תושבים בין זיהום האוויר מאסדת תמר לאסדת לוויתן, רק מדגישה את העובדה  שבשל מיקומה של אסדת תמר במים הכלכליים (מרחק של כ - 23 ק"מ מהחוף), בהם לא חלה כמעט חקיקה סביבתית וההליכים אינם שקופים – יכולת השליטה בזיהום מן האסדה דלילה. בנוסף האמצעים למניעת זיהום אוויר שהותקנו על תמר, שונים בתכלית מאלו שיותקנו על אסדת לווייתן. לכן אין מקום להשוואה – ויש מקום לתמיכה בפעילות באזורים בהם יש רגולציה מחמירה ויכולת פיקוח.
  • אז איך בכל זאת מתמודדים עם ההשלכות הסביבתיות הבעייתיות של הליכי הפקת הגז הטבעי?
אנו שותפים לעמדת התושבים, כי חובה לנקוט בזהירות יתרה ולהבטיח שמנגנוני הבטיחות והסביבה, בהליכי הפקת הגז הטבעי, יהיו המתקדמים והיעילים ביותר, ושהפיקוח על פעילות זו, יהיה הדוק - מטעם הממשלה והציבור, כאחד. על המדינה לצמצם, ככל הניתן, את ההשלכות הסביבתיות, לרבות היבטי זיהום אוויר, זיהום אור, פליטות לים, פגיעה בחי הימי וסכנת דליפות ושפך של דלקים ושמנים. כמו כן, יש לוודא כי למדינה קיימת היכולת להתמודד כראוי וביעילות, עם מקרי זיהום, שפך ואסונות.
 
ההתמודדות העקבית והסיזיפית שלנו מול הממשלה
החברה להגנת הטבע, יחד עם אדם טבע ודין, מובילה מאבק ממושך בעד החלת נורמות סביבתיות ותכנוניות במים הכלכליים, כלומר, במים העמוקים, שבהם כיום לא חלה שום רגולציה סביבתית, זאת במסגרת קידום "חוק האזורים הימיים". אנו קוראים לציבור המוחים לקחת חלק במאבק זה, הממשיך בין כתלי הכנסת. טיפול בגז הטבעי בעומק המים הכלכליים, כפי שמבקשים התושבים, ללא רגולציה מתאימה, כפי שקיים כיום וצפוי להיות גם אם יעבור חוק אזורים ימיים כמות שהוא וללא השינויים אותם אנו מבקשים להכניס, הוא מתכון לאסון סביבתי.
 
לסיכום - לאור החשיבות הרבה של השימוש בגז טבעי, ויתרונותיו הרבים, לעומת האפשרויות האחרות, החברה להגנת הטבע סבורה כי יש לאפשר לגז הטבעי להגיע לחופינו מהר ככל הניתן, באופן שיאפשר את ביסוס השימוש בגז הטבעי, כחלק הארי בייצור החשמל, וחדירתו בהיקפים גדולים, לשימוש בתעשייה ובתחבורה, וכל זאת - תוך עמידה בכל הסטנדרטים הסביבתיים, המחמירים ביותר.
 
החברה להגנת הטבע מקווה ומצפה מכל מי שהים יקר לליבו, להצטרף אליה ולתמוך בפעילויות שהיא מובילה ושותפה בהן, למען שמירה והגנה על הים, כבר שנים רבות".
 
עד כאן העמדה. אולם, כיוון שבסיס עבודתנו הוא שותפויות – חשוב לי מאוד לנתח גם את הקשר עם מטה התושבים ואת ההתנהלות שלנו ושלהם.
 
 לאורך החודשים האחרונים עמדנו בקשר עם התושבים, ואף הבהרנו להם את עמדתנו. 
אנו לא רואים עין בעין את המאבק, וזה לא נעים ופשוט, אבל לגיטימי. אנו בטוחים בעמדתנו המקצועית, ולמרות אי הנעימות לעמוד מול חברים ושותפים רבים שלנו, אנו רואים בעמדתנו זו עמידה על העקרונות אותם מובילה החברה להגנת הטבע- שמירה על הטבע והסביבה הישראליים כפי שאנו מבינים זאת.
 
חשוב לציין כי את העמדה הזו גיבשנו צוות רחב בתוך החברה להגנת הטבע- אני כמנכ"לית המעורה היטב בנושא, אנשי התכנון, המגוון הביולוגי והייעוץ המשפטי שלנו. עמדה זו מקבלת חיזוק גם מארגונים סביבתיים אחרים כמו אדם טבע ודין, גרינפיס, אקואושן, ועוד עמותות. לעמדה זו שותפים גם המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים.
 
הכפשות וטענות שקריות כלפי החברה להגנת הטבע
לצערי, ישנם כאלה שמעדיפים שלא להתמודד עם עמדותינו המקצועיות, ומעדיפים להכפיש ולהעליל על החברה להגנת הטבע כמונעת משיקולים זרים וכספיים מול המדינה ומול חברות הגז. אני בטוחה שאינני צריכה להבהיר זאת, אבל אעשה זאת בכל מקרה- החברה להגנת הטבע לא קיבלה מעולם כסף מחברות הנפט והגז למימון כלשהוא של פעולותיה. שיתופי הפעולה שלנו עם משרדי הממשלה הינם כולם למען חינוך ופעילות למען הטבע, ואינם מונעים מאתנו לצאת למאבקים מול אותם משרדים ממש, כאשר אלה פועלים כנגד הטבע. את המאבקים האלה, והם רבים מאוד, אתם מכירים היטב, וכך גם אותם מכפישים. לדוגמא, לפני פחות משבועיים נדונה בבג"צ עתירה שהגשנו כנגד משרד האנרגיה וגורמים נוספים בעניין תכנית הפיתוח של מאגרי הגז כריש תנין, בדרישה להחיל עליהן נורמות תכנוניות וסביבתיות.
 
לא פשוט לעמוד מול מכרים, חברים, ושותפים לדרך, גם לי, אבל כשאנו בטוחים בצדקת דרכנו,
נוכל להתמודד עם חילוקי הדעות, מתוך הערכה רבה למאבק הציבורי (שאנו כה מכירים בעצמנו), אולם מתוך דאגה לטבע ולסביבה בישראל ובים התיכון. אנו בטוחים כי נוכל לעבוד יחד עם מטה התושבים למען טיפול נכון בגז הטבעי והחלת נורמות סביבתיות ראויות גם בים התיכון העמוק בקידוחים הבאים, באם וכאשר יאושרו.
 
אם יש לכם שאלות ומחשבות נוספות – אל תהססו לפנות אלי.
 
איריס האן
מנכ"לית
 
 


This email was sent to liorgurfinkel@gmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
spni · הנגב 2 · tel aviv 49001 · Israel