לוח מודעות

קישורים:https://goo.gl/photos/ZiYmDTHeYy ... ביום שישי נערכה ... ליאור גורפינקל • 13/8/2017
קישורים:https://goo.gl/photos/ZiYmDTHeYy ... ביום שישי נערכה ...

אל תגידו לא ידענו 561 ליאור גורפינקל • 7/8/2017
אל תגידו לא ידענו 561

קיבוצים עם החברה - קהילה מתנדבת: מארחים ילדי פליטים ומהגרי עבודה בקבוצים ארנה וזאב זמיר • 1/8/2017
קיבוצים עם החברה - קהילה מתנדבת: מארחים ילדי פליטים ומהגרי עבודה בקבוצים

גונבים לנו את הים אביבה ויסגל • 21/7/2017
גונבים לנו את הים