פיקוד העורף - נערכים לרעידת אדמה בישראל

בטחון וחירום • 10/2/2017

קבצים מצורפים:

נערכים לרעידת אדמה בישראל - פקער