הבחירות להנהלה

ליאור גורפינקל • 30/12/2017 כניסות

שבוע טוב
ביום ראשון בשלהי השיחה על התקציב נמסרה הודעה כי בהתאם להודעת הרשם
תערכנה בחירות להנהלה החדשה.

ביום חמישי התבשרתי כי אני,  מספר חברים חדשים ושניים מהבנים מוצעים כהרכב ההנהלה הבא. זאת מבלי שהחלטתי להציג את מועמדותי.

כל עונת בחירות יש בה מטען גועש ורועש.

ראשית- גם אם אציג מועמדותי אינני חלק מעסקה כלשהיא.

שנית- אני מבקש מכל מי שירקחו עסקאות. אנא עשו זאת מתוך כבוד ודרך ארץ ולא על ידי פגיעה באחרים, יהיו מי שיהיו.

שלישית- אני מפציר בהנהלה שלא לשנות את נוהג ההצבעה  הנהוג בהראל.
אל תחייבו לסמן חמישה שמות.
אל תפסלו פתקים שתהיה בהם המלצה על פחות או יותר מחמישה חברים.

שינויים בנוהג הצבעה או מבנה הועדות תקופת כהונתן ותפקידיהן עושים במנותק מהליך הבחירה.

עלינו לזכור כי גם אם חלקנו לא אוהבים שיטה זו.בתקנון הקיבוץ ובהחלטותינו האחרות אין קביעה על אופן ההצבעה להנהלה.

רק טוב.