Rapoo- It solutions & Corporate template

02-9902880

צור קשר

mazkira.harel@gmail.com

שלח דוא"ל

היסטורית קיבוץ הראל:

1948-1955

קיבוץ הראל הוקם ב-28.10.48, על אדמות הכפר בית ג'יז (בו התרחש משפט השדה של מאיר טוביאנסקי והוצאתו להורג), בעיצומה של מלחמת העצמאות על ידי הכשרות של בוגרי השומר הצעיר ששרתו בשלוש חטיבות הפלמ''ח.

קיבוץ הראל, השם נקבע לבקשתו של בני מרשק, ה''פוליטרוק'' של הגדוד הרביעי מחטיבת הראל, שם שרת חלק גדול מהחברים.

הקיבוץ הוקם במסגרת יישובם של גבולות המדינה על ידי לוחמי פלמ''ח.

בהמשך נוספו לקיבוץ מספר השלמות: הכשרת עקבה מלהבות הבשן, גרעין של ניצולי שואה מפולין, גרעין של ניצולי שואה מהונגריה וגרעין ארץ ישראלי.

תחילה עבדו החברים בהבטחת הגבול ובייעור. בהמשך הועבר הקיבוץ מהמשלט אל מקומו היום.

חברי הקיבוץ נודעו בפעילות פוליטית נרחבת, החל מהפגנות של שביתת הימאים ועד למאבקים נגד ההפגנות האלימות של החרדים בירושלים והפגנות מפ''ם. כן פעלו חברי הקיבוץ בצורה קבועה בכל ישובי הסביבה.

היו כמה חברים שהלכו והתנתקו לכיוון שמאל והדבר עורר חרדה בהנהגת הקיבוץ הארצי.

מספר בעלי הפולמוס היה אמנם קטן, אך הם נימנו על החלק הפעיל ביותר של החברים. הנהגת הקיבוץ הארצי דרשה לסלק את כל אותם חברים אך הרוב לא הסכים לכך. בסופו של דבר עזבו כל החברים, כשרק ארבעה הלכו עם משה סנה.


1956-1978

החל משנת 1956 החלו גרעיני תנועה חדשים להגיע לקיבוץ, ישראלים ודרום אמריקאים בעיקר, ובנו את החברה מחדש. למרות הגעתם של רבים לקיבוץ, לא התבססה במקום קהילה גדולה ואלה שנשארו היו מסוכסכים ביניהם ועם הקבוצות החדשות שהגיעו. בשנת 1978 פורק הקיבוץ בשנית, בהסכמת החברים שהיו במקום וביוזמת התנועה (היה מיעוט שהתנגד למהלך). מרבית החברים הוותיקים עברו לקיבוצים אחרים של התנועה והחברים החדשים והצעירים יותר נותרו בקיבוץ.


1978 ואילך

בשנת 1978 החל גילגולו של קיבוץ הראל בפעם השלישית. בין חבריו אנשים מישראל, צפון אמריקה, דרום אמריקה ואירופה. הקיבוץ נותר זעיר במספר חבריו למרות שבמשך השנים עברו בו מאות אנשים, רובם עולים ובני גרעינים ישראלים, לתקופות ארוכות.

בשנת 2004 מונה לקיבוץ ועד ממונה מטעם רשם האגודות השיתופיות ובו נציגי התנועה הקיבוצית, ארגון הקניות האזורי ושניים מחברי הקיבוץ.

בשנת 2005 עבר הקיבוץ למתכונת של ''קיבוץ מתחדש''. חובות הקיבוץ לחבריו עד לתאריך זה טופלו בהסכמים בין האגודה לחברים.

בשנת 2007 החל הקיבוץ בקליטתם של בנות ובני החברים כחברי קיבוץ בעצמאות כלכלית.

בשנת 2008 הוחל בתהליך קליטת משפחות צעירות לחברות בקיבוץ במתכונת החדשה.

 

בקיבוץ כיום כ-301 חברים/ות, מועמדים/ות ותושבים/ות.


פעילות כלכלית שנת 2009

בקיבוץ ענף גידולי שדה, ענף של מערכת חינוך הכוללת גנים לגיל הרך ומועדונים לפי גילאים לילדי בית הספר הלומדים בבתי ספר אזוריים, יקב, כרם ענבי מאכל וכרם ענבי יין, מטעי שקדים, מחסנים לאחסון ציוד ויזמויות עסקיות שונות של תושבי הקיבוץ. רבים מתושבי הקיבוץ עובדים כשכירים ועצמאיים במקומות שונים בארץ ו...בעולם.

 

kibbutzharel abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות