Rapoo- It solutions & Corporate template

02-9902880

צור קשר

mazkira.harel@gmail.com

שלח דוא"ל

​המנון הראל

 

המילים: יוסף נצר

המנגינה: חיים ברקני

נכתב לרגל חג הארבע של קיבוץ הראל


בשמך צעדנו לעיר הנצורה,

על שמך נפלו חברים.

אם בגדו בך כושלים, דללה השורה,

אנחנו את שמך על שכמנו נרים, הראל! הראל!


יזהיב הדגן את שדותיך,

ויער עליך יצל,

לעיר את משלט,

אך לנו את בית,

מגן שלום, הראל!


משער הגיא עד בקעת איילון

הופקדנו הגן וחרוש.

נשבענו שירת השומרים לא תידום,

בסער הזמן לא נרכין את הראש, הראל! הראל!


יזהיב הדגן את שדותיך

ויער עליך יצל,

לעיר את משלט,

אך לנו את בית,

מגן לשלום, הראל!


kibbutzharel abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות