Rapoo- It solutions & Corporate template

02-9902880

צור קשר

mazkira.harel@gmail.com

שלח דוא"ל

1948-1955

קבוץ הראל הוקם ב- 28.10.48, על אדמות הכפר בית ג'יז (בו התרחש משפט השדה של מאיר טוביאנסקי והוצאתו להורג), בעיצומה של מלחמת העצמאות על ידי הכשרות של בוגרי השומר הצעיר ששרתו בשלוש חטיבות הפלמ''ח.

קבוץ הראל, השם נקבע לבקשתו של בני מרשק, ה''פוליטרוק'' של הגדוד הרביעי מחטיבת הראל, שם שרת חלק גדול מהחברים.

הקבוץ הוקם במסגרת יישובם של גבולות המדינה על ידי לוחמי פלמ''ח.

בהמשך נוספו לקבוץ מספר השלמות: הכשרת עקבה מלהבות הבשן, גרעין של ניצולי שואה מפולין, גרעין של ניצולי שואה מהונגריה וגרעין ארץ ישראלי.

תחילה עבדו החברים בהבטחת הגבול ובייעור. בהמשך הועבר הקבוץ מהמשלט אל מקומו היום.

חברי הקבוץ נודעו בפעילות פוליטית נרחבת, החל מהפגנות של שביתת הימאים ועד למאבקים נגד ההפגנות האלימות של החרדים בירושלים והפגנות מפ''ם. כן פעלו חברי הקבוץ בצורה קבועה בכל ישובי הסביבה.

היו כמה חברים שהלכו והתנתקו לכיוון שמאל והדבר עורר חרדה בהנהגת הקבוץ הארצי.

מספר בעלי הפולמוס היה אמנם קטן, אך הם נימנו על החלק הפעיל ביותר של החברים. הנהגת הקבוץ הארצי דרשה לסלק את כל אותם חברים אך הרוב לא הסכים לכך. בסופו של דבר עזבו כל החברים, כשרק ארבעה הלכו עם משה סנה.


1956-1978

החל משנת 1956 החלו גרעיני תנועה חדשים להגיע לקבוץ, ישראלים ודרום אמריקאים בעיקר, ובנו את החברה מחדש. למרות הגעתם של רבים לקבוץ לא התבססה במקום קהילה גדולה ואלה שנשארו היו מסוכסכים ביניהם ועם הקבוצות החדשות שהגיעו. בשנת 1978 פורק הקבוץ בשנית, בהסכמת החברים שהיו במקום וביוזמת התנועה (היה מיעוט שהתנגד למהלך). מרבית החברים הותיקים עברו לקבוצים אחרים של התנועה והחברים החדשים והצעירים יותר נותרו בקבוץ.


1978 ואילך

בשנת 1978 החל גילגולו של קבוץ הראל בפעם השלישית. בין חבריו אנשים מישראל, צפון אמריקה, דרום אמריקה ואירופה. הקבוץ נותר זעיר במספר חבריו למרות שבמשך השנים עברו בו מאות אנשים, רובם עולים ובני גרעינים ישראלים, לתקופות ארוכות.

בשנת 2004 מונה לקבוץ ועד ממונה מטעם רשם האגודות השיתופיות ובו נציגי התנועה הקיבוצית, ארגון הקניות האזורי ושניים מחברי הקיבוץ.

בשנת 2005 עבר הקבוץ למתכונת של ''קיבוץ מתחדש''. חובות הקבוץ לחבריו עד לתאריך זה טופלו בהסכמים בין האגודה לחברים.

בשנת 2007 החל הקבוץ בקליטתם של בנות ובני החברים כחברי קבוץ בעצמאות כלכלית.

בשנת 2008 הוחל בתהליך קליטת משפחות צעירות לחברות בקבוץ במתכונת החדשה.

בקבוץ כיום כ-120 חברים/ות ומועמדים/ות.


פעילות כלכלית שנת 2009

בקבוץ ענף גידולי שדה, ענף של אירוח כפרי וסמינרים, מערכת חינוך הכוללת גנים לגיל הרך ומועדונים לפי גילאים לילדי בית הספר הלומדים בבתי ספר אזוריים, יקב, כרם ענבי מאכל וכרם ענבי יין, מטעי שקדים, מחסנים לאחסון ציוד ויזמויות עסקיות שונות של תושבי הקבוץ. רבים מתושבי הקבוץ עובדים כשכירים ועצמאיים במקומות שונים בארץ ו...בעולם.


קישורים למקומות נוספים


kibbutzharel abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות