Rapoo- It solutions & Corporate template

02-9902880

צור קשר

mazkira.harel@gmail.com

שלח דוא"ל

באוגוסט 1958 מייד לאחר סיום שרותנו בצבא יצאנו – קבוצת עופר, מקבוץ גן שמואל, כמעט בהרכב מלא – כ- 20 חברה לשנת שרות בהראל. היינו אמורים לצאת לשנה שהתארכה בעקבות רצון שני הצדדים עד דצמבר 1959. הראל היה קבוץ מפותח יחסית עם מספר ענפים (פלחה גדולה, צאן, לול, מטע ועוד), שפורק ע"י התנועה ואוכלס מחדש ע"י גרעין "מורג" מהשוה'צ מתל אביב, חולון ועוד, רובם בני גילנו שעם חלקם הייתה לנו הכרות קודמת מטיולי תנועה, מפגשים וכו'.

tnk7F.jpg

תקופה זו הייתה בשבילנו תקופה נהדרת ואפשר לומר שהיינו לא רחוקים מלהישאר במקום, אך לחצים בגן-שמואל שציפו מאד ליום חזרתנו, (בין השאר מכיוון שהיינו למעשה קבוצת הבנים הגדולה הראשונה) הכריעו את הכף.

Ifr.jpg

שני אירועים מיוחדים זכורים לי במיוחד מאותה תקופה: סופת "ציקלון" קשה שהרסה חלק גדול מהמבנים בהראל כולל צריף מגורינו – מצורפות מספר תמונות המנציחות אירוע זה.

tniY6.jpg tnHP7.jpg
האירוע השני – התקפת נחילי ארבה שתוך מספר שעות גילחו חלק ניכר ממטע האפרסקים ואת שדה התלתן למספוא ליד צומת נחשון. אירוע כזה לא היה בארץ מאז – ממש כמו בסרטים. ראינו בבירור את ענני הארבה הבאים מכוון הרי ירושלים עד שממש כיסו את השמים ונחתו בהמוניהם בחצר ובשדות ממש כמו מרבד חי. יצאנו כולם מצויידים בפחים להרעיש בניסיון להבריחם – ללא הצלחה יתרה, ורק בלילה נעלמו.

לקראת סיום תקופתנו בהראל בנינו מתנה להראל – פינת נוי ובה בריכת נוי לדגים, ספסל אבן ואבן במרכז הברכה עליה נכתב: "פינת העפרים – שי מאת שנת שרות שלישית "עפר" גן-שמואל" ודמות עופר עשויה ברזל – מונצח בכמה מהתמונות המצורפות.

tnaMQ.jpg tn6pY.jpg tn7Qm.jpg tnizn.jpg

לפני כשלושה שבועות כשנסענו נטע ואני לחתונה משפחתית במצפה הראל, הקדמנו קצת ואז בהחלטה של רגע נכנסו להראל להיזכר... ולהפתעתנו מצאנו את שרידי אותה פינה והמדרגות אליה,

הרוסה בחלקהמכוסה קוצים. tnsSc.jpg

tnMA8.jpg

לסיום – עוד תמונה הזכורה לי היטב – לאחר שהעמסנו את את חפצינו ואת עצמינו על המשאית ע"מ לחזור לגן-שמואל, עמדו רבים מחברי הראל מסביב למשאית כשדמעות של ממש בעיניהם (שכן לגביהם – ובצדק – הייתה זו עזיבת המקום של כ- 20 איש במכה). אני יכול להעיד שמצבנו על המשאית לא היה שונה בהרבה... כן באמת היה קשה להיפרד.

tnBhd.jpg tniWz.jpg tnNYG.jpg tnXDE.jpg

קשרינו עם חברי הראל שנשארו במשך השנים נשארו הדוקים עד ליום בו קבוץ הראל פורק בשנית וחבריו פוזרו במספר קבוצים (דומני שלקבוץ דליה ומסילות ועוד). נוצרו גם קשרי נישואין ושני זוגות מעורבים כאלה חיים עד היום בגן-שמואל.

זהו בקיצור הסיפור – נוסטלגיה ....
אשמח לשמוע אם זיהיתם את מקום אותה פינה ואולי(??) תמצאו את אותה אבן עם הכיתוב, לי לא היה זמן לעשות זאת באותה הזדמנות.

tnMzJ.jpg

כל טוב לכם ובהצלחה בבניין הראל.

נטע וגידי סיון
גן-שמואל

kibbutzharel abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות