Rapoo- It solutions & Corporate template

02-9902880

צור קשר

mazkira.harel@gmail.com

שלח דוא"ל

ועד הישוב ומנהלי האתר ישמחו לספק לכם פרטים נוספים אודות הישוב:

 
מזכירות הקיבוץ - רוחלה בקר:
02-9902880 / mazkira.harel@gmail.com
 
יו"ר הקיבוץ - יאיר מנע:
050-2200900 /  yair@nir-am.com
 
מנהלת קהילה - חלי זלינגר:
 052-221-8063 /harel.kehila@gmail.com
 
מרכז המשק והעסקים - אורי בייז:
052-6166800 / asakimharel@gmail.com 
 
מנהלת האתר - רוחלה בקר:
02-9902880 / mazkira.harel@gmail.com
 
 

הפניה תשלח למזכירות
kibbutzharel abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות