Rapoo- It solutions & Corporate template

02-9902880

צור קשר

mazkira.harel@gmail.com

שלח דוא"ל

פרשת הוצאתו להורג של סרן מאיר טוביאנסקי ז"ל, אמר תא"ל אפק, היא אירוע שהזמן לא הקהה.

זו הייתה הפרשה המשפטית המשמעותית ביותר במלחמת העצמאות, וגם בחלוף כמעט שבעה עשורים, היא עודנה אחת הפרשיות המשפטיות החשובות ביותר בתולדות צה"ל ומדינת ישראל, ותרומתה לעיצוב דמותו של המשפט בצה"ל ניכרת עד היום.

פרשת טוביאנסקי היא אירוע מכונן בימי הפרקליטות הצבאית, הן בהשפעתה על המשפט הצבאי והן ביחס לתפקידו ומעמדו של הפצ"ר.

דברי הפצ"ר המלאים שנאמרו בערב העיון כפי שפורסמו ב- israeldefense
kibbutzharel abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות