Rapoo- It solutions & Corporate template

02-9902880

צור קשר

mazkira.harel@gmail.com

שלח דוא"ל

דובי פיינר
052-2496867
dubifeiner@gmail.com

קורסים סדנאות והרצאות בנושא צילום

בהדרכת דב פיינר - צלם בוגר מכללת הדסה לצילום


דב פיינר עוסק בצילום עיתונות יומית ומגזינית מזה 15 שנה בעיתונים:

חדשות, הארץ, מקומוני רשת שוקן, לאישה, סטטוס, טלגרף וגלובס.

זאת במקביל להוראת צילום במסגרות פרטיות, מוסדות (בנק לאומי, בזק, משטרת ישראל, משרד החינוך

ובתי ספר על תיכוניים במגמות תקשורת ואומנות), וחוגי בית.


קורסים והרצאות המתקיימים בחוגי בית מתנהלים על בסיס העקרון שהמארח לא משלם, ונפתחים ע"פ ביקוש ואזור מגורים


מגוון הפעילויות


קורס ביסודות הצילום

מיועד למתעניינים מרמת מתחילים ועד חובבים. הקורס חושף את המשתתפים לבסיס רחב ולהבנה של השפה הצילומית

במקביל ליכולת לתרגם אותה, הלכה למעשה, לטכניקה צילומית.

מטרת הקורס היא לאפשר למשתתפים התמודדות מוצלחת מול מגוון רחב של משימות צילומיות.

הנושאים הנלמדים ילוו בדוגמאות מצולמות ובהדגמות מעשיות ויושלכו לנושאי צילום כגון:

× צילום נוף וטבע × צילומי פורטרטים × צילום תיעודי × צילום משפחתי

× צילום אירועים × צילום נושאים בתנועה × צילום בתנאי אור קשים × צילום מקרוב

במהלך הקורס יחולק חומר הדרכה מפורט לגבי הנושאים הנלמדים וכן תרגילים מעשיים.

אין צורך בציוד חדיש ומתוחכם, נהפוך הוא.

הקורס מעודד שימוש בציוד הצילום באופן לא אוטומטי המאפשר התערבות פעילה של הצלם בבניית התוצאה הסופית.הרצאות וסדנאות ספציפיות בנושאי צילום


הרצאה בנושא צילום עיתונות בה ידונו נושאים כגון:

העיתונות - מתעדת או יוצרת מציאות?

צילום עיתונות, האם הוא בגדר דיווח אובייקטיבי או שמא מגולמת בו נקיטת עמדה.

עבודת עריכת הצילום. תפקידו ומשקלו של עורך הצילום בדרך לתוצאה הסופית המתפרסמת בעיתון.

אופי עבודת הצלם בשטח בהתאם לאופי ההתרחשות.

אתיקה ויחסי גומלין בין העיתונות לנושאים אותם היא מתעדת.

תחרות בין העיתונים, הבדלי גישות וסדרי עדיפויות.


בהרצאה נעסוק בנושאים אלה תוך הצגת הצילום כשפה חזותית והכלים בהם משתמש הצלם ביצירתו.

הנושאים ידונו תוך הצגת צילומים רלוונטיים מאירועים בעלי אופי חדשותי, כתבות מגזיניות וצילומי פורטרטים.

מהלך ההרצאה הוא מעין מסע שוטטות בו מצטרף הצופה לחוויות מגוונות אותן עובר צלם העיתונות

ולדרך התמודדותו עמן מבחינה מקצועית, אתית, אומנותית ורגשית.


הרצאה בנושא צילום פורטרטים

הרצאה הכוללת סקירה היסטורית, תיאור סגנונות שונים, היכרות עם עבודותיהם של צלמים מובילים

בארץ ובחו"ל וכן על הקשר שבין צלם ומצולם והדינמיקה הנוצרת בניהם בזמן הצילום.


סדנת צילום פורטרטים

כוללת הרצאה ושלשה מפגשי צילום מעשיים בהם נתרגל הלכה למעשה צילום פורטרטים בתנאי סביבה שונים

ולצרכים שונים.


הרצאה בנושא צילום אורבני

הרצאה הכוללת סקירה היסטורית, תיאור סגנונות שונים, היכרות עם עבודותיהם של צלמים מובילים

המתעדים נופים אורבניים ואוכלוסיות בעלות אופי שונה.


סדנת צילום אורבני

כוללת הרצאה ושלשה מפגשי צילום מעשיים בהם נתרגל הלכה למעשה צילום בתנאי סביבה אורבנית שונה

וצילומים בשעות שונות (יום ולילה).


הרצאה בנושא צילום טבע

הרצאה הכוללת היכרות עם עבודותיהם של צלמים מובילים בארץ ובחול ודרכי התמודדותם עם תנאי השטח המגוונים

ומשימות הצילום המורכבות.


סדנת צילום טבע

הכוללת הרצאה ושלשה מפגשי צילום מעשיים בהם נתרגל הלכה למעשה צילום טבע בתנאי סביבה ופעילות שונים.


ההשתתפות בהרצאות ובקורס ביסודות הצילום אינה מחייבת כל ידע מוקדם בצילום.

ההשתתפות בסדנאות מצריכה ידע בסיסי בצילום ומתבססת על רמה המקבילה לקורס ביסודות הצילום.


מפגשי סיור מודרכים בתערוכות צילום

מדי פעם נתארגן לביקור קבוצתי מודרך בתערוכת צילום איכותית ויתכן גם מפגש ושיחה עם האמן המציג.

הכוונה היא למפגשים על בסיס עלות כרטיס הכניסה למוזיאונים בלבד (במידה ויהיה).


אם ברצונכם לקבל פרטים אודות מועדים ועלויות ולהשתתף באחת מהפעילויות הנ"ל

או אם ברצונכם לקבל באמצעות הדואר האלקטרוני מידע על הפעילות השוטפת, תערוכות צילום או פרסומים מעניינים בנושאי צילום.

אנא כתבו ל dubifeiner@gmail.com

kibbutzharel abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות